Blog Details

Grupurile de laici si de profesionisti trebuie sa aplice pentru a obtine permisiunea scrisa de la Biroul General pentru Recomandari. Articolele si hotararile unor astfel de grupuri trebuie sa indice faptul ca ei sunt independenti de Biserica si ca nu sunt agentii ei, ca si alte criterii. Dupa primirea recomandarii scrise a Conferintei Generale, astfel de grupuri pot sa foloseasca numele Bisericii numai in scopuri necomerciale.