Blog Details

Din anumite motive Comitetul Director al Conferintei Generale (General Conference Corporation Board of Directors) poate revoca permisiunea pentru folosirea numelor Bisericii oricarei entitati denominationala sau oricarui grup de membri.